Ana Sayfa +90 312 385 02 70 info@solarscs.com
ENG

A. Arazi Tipi Güneş Enerjisi Konstrüksiyon Sistemleri

A.1. Sabit Sistemler

Arazi Tipi Güneş Enerjisi Sistemleri, büyük ölçekli enerji üretiminin söz konusu olduğu durumlarda tercih edilmektedir.

Ölçek sınırlaması bulunmadığından, Arazi Tipi Güneş Enerjisi Sistemlerinin birçok uygulama alanı mevcuttur.

Açık alan ve araziler, çiftlikler, fabrikalar, endüstriyel tesisler; Arazi Tipi Güneş Enerjisi Konstrüksiyon Sistemlerinin kullanım alanlarına örnektir.

Pratik ve kısa sürede kurulabilir olması ve modüler yapısı, Arazi Tipi Güneş Enerji Sistemlerinin tercih edilmesini sağlayan en belirleyici özelliklerdendir.

" SCS, Arazi Tipi Güneş Enerjisi Sistemlerinde, TSEK 506 (Arazi Tipi Güneş Enerjisi Santralleri için Metal Konstrüksiyonlar - Yapısal Tasarım, Üretim, Muayene ve Deney Metodları) belgesine sahiptir."

SCS’nin Arazi Tipi uygulamalarında kullanmayı tercih ettiği malzemeler:

  • Kolonlarda: Azami kar ve rüzgar yükü hesaplarına göre belirlenmekle birlikte ağırlıklı olarak IPE (IPE-80 veya IPE-100) veya C Profil (3mm - 4 mm)
  • Kirişlerinde: Panellerin yerleşim açılarına uygun olacak şekilde 2 - 2.5 veya 3 mm’lik bükümlü çelikler
  • Merteklerde: SCS’nin özgün tasarımı olan Kaydırmalı Alüminyum Profil
  • Rüzgar ve Deprem Gergilerinde: 1.5 - 2 mm’lik U ve/veya 3 mm’lik L Profiller

SCS, kablo kanal ihtiyacını ise özgün kiriş tasarımı sayesinde tek bir bileşende (hızlı ve ekonomik bir biçimde) çözmektedir.

SCS;

  • Çelik profillerde Sıcak Daldırma Galvaniz (70 ± 10 µm) yöntemini,
  • Çelik bağlantı elemanlarında Santrifuj Galvaniz Kaplama tekniğini,
  • Civata, somun ve pullarda ise Geomet Kaplamayı

tercih etmektedir.

A.2. Hareketli (Tracker) Sistemler

Güneş Takip Sistemleri, güneşin konumunu takip ederek panellere güneş ışınlarının azami seviyede dik açıda veya dik açıya en yakın seviyede düşmesini amaçlamaktadır.

Işınların her daim dik açıyla panellere düşmesiyle, panellerden elde edilen enerjinin arttırılması hedeflenmektedir.

Güneş ışınları dik açıyla geldiğinde panellerden alınan verimin maksimum olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Güneş Takip Sistemleri sayesinde sahadan alınan verimin arttığı sonucuna varılmaktadır.

"Güneş Takip Sistemlerinin Sabit Güneş Enerjisi Sistemlerine göre bir diğer avantajı ise, Sabit Sistemlerden aynı seviyede enerji üretiminin sağlanabilmesi için Hareketli Sistemlerin sahada daha az yer kaplayacak şekilde kurulmasıdır. "

Güneş Takip Sistemleri, tek eksenli ve çok eksenli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

SCS; Tek Eksenli Güneş Takip Sistemlerinin AR-GE ve ön üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.