Biyogaz, organik maddelerin fermentasyonu sonucu elde edilen, içinde belli bir miktar metan gazı bulunan gaz türüdür.

Biyogaz, günümüzdeki önemli Yenilenebilir Enerji kaynaklarından bir tanesidir.

Biyogazın üretiminde ağırlıklı olarak organik atıklar kullanılmaktadır.

Tipik bir biyogaz tesisinde gerekli olan depo çeşitlerine fermentör, gaz deposu ve gübre deposu örnek verilebilir.

Fermentörde organik atıktan biyogaz elde edilmektedir. Fermentörden alınan gaz borular aracılığıyla depolanmak üzere sabit basınçlı gaz deposuna gönderilmektedir. Gübre deposu ise fermentöre alınacak organik maddenin depolandığı yerdir.

Bu bağlamda SCS, gerekli mühendislik hesaplamaları ve teknik dokümasyon sonuçlarını baz alarak, Biyogaz Tesislerinin Bekleme Depolarının ve Borulama Sistemlerinin tasarımını ve üretimini yapmaktadır.

Üretim aşamasından sonra, Biyogaz Tesisleri Konstrüksiyon Sistemlerinin saha montajını da yapmaktadır.