Ana Sayfa +90 312 385 02 70 info@solarscs.com
ENG

Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yönetimi

A. Arazi Tipi Güneş Enerjisi Konstrüksiyon Sistemleri

Mühendislik Hizmetleri, Proje ve Kalite Yönetimi; Tasarım, Üretim Ve Montaj süreçlerinin tamamında entegre bir biçimde yer almaktadır.

SCS’nin sunduğu Mühendislik Hizmetleri arasında;

 • Çakma ve Çekme Testleri,
 • Statik Proje,
 • Kolon Aplikasyon Planlaması,
 • Saha Montajı

bulunmaktadır.

Bu bağlamda SCS;

 • Kurulan Sistemlerin düzenli olarak periyodik bakımlarını, ve
 • Acil durumlarda Sistem onarımlarını

yapmaktadır.

Panellerin zemine hangi yöntem ile montajının yapılacağının belirlenebilmesi için, arazi zeminine Çakma ve Çekme Testleri uygulanmaktadır.İnşaat Mühendisleri (Statiker) tarafından Sistemin Yapısal tasarım hesapları; işverenin gereksinimleri ile TS’ye (Türk Standardlarına) dayandırılarak yapılmaktadır.

Esas alınan yönetmelik ve standartlar;

 • DBYYHY 2007, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
 • TS 648 Çelik yapılar hakkında yönetmelik,
 • TS 498 Yapı yüklemeleri hakkında yönetmelik,
 • AA-ASD 2000 Alüminyum Şartnamesi,

olup, Sistemin Yapısal bütünlüğü temel olarak Statik Projeyi esas almakla birlikte, SCS’nin saha deneyimleri de gözetilerek sağlanmaktadır.

Çakma ve Çekme Testlerinin sonuçları ile Saha Zemin Etüd Raporları gözetilerek hazırlanmış olan Statik Proje sonucunda ortaya çıkan Masa Tasarımlarına göre Kolon Aplikasyon Planlaması yapılmaktadır.

Jeoloji ve Harita Mühendisleriyle birlikte, Kolon Aplikasyon Planı göz önünde bulundurularak, panellerin gerçek saha koşullarında nereye dikileceği tek tek belirlenmektedir.

Bu aşamayı takiben Saha Montajına başlanmaktadır.

SCS’nin sunduğu Proje Yönetimi hizmetleri arasında;

 • İş (Proje) Planı,
 • Boyutlandırma ve Malzeme Tedariği,
 • Üretim Planlama,
 • Mobilizasyon Planlama,
 • Sevkiyat,
 • Montaj Planı (iş Gücü ve Ekipman Planlaması)

bulunmaktadır.

Proje Yönetiminde; Boyutlandırma Ve Zaman Yönetimi esastır.

B. Çatı Tipi Güneş Enerjisi Konstrüksiyon Sistemleri

Mühendislik açısından Çatı Tipi Güneş Enerjisi Konstrüksiyon Sistemlerinde en önemli unsur; Sistemin toplam ağırlığıdır.

Bu noktada kar ve rüzgar yükleri de hesaba katılarak sistemin optimum şekilde çözülmesi gerekmektedir.

Proje Yönetimi açısından ise en önemli unsur;  İş Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin en geniş kapsamda önceden planlanmasıdır.