Solar Otopark Sistemlerinin;

  • AVM, İş Merkezleri, Üniversite gibi kurumların çevreci imajlarını arttırılması,
  • Kullanımı yaygınlaşan elektrikli araçlarla Sistem bütünlüğünün sağlanması,
  • Mimari estetiğin sağlanması

gibi nedenlerden ötürü popülerliği artmaktadır.

Solar Otopark Sistemlerinde;

  • Otoparkın kurulacağı zeminin yapısı,
  • Sahadan optimum verim alınabilecek güneş açısı,
  • Zemin Etüd Raporu,
  • Panele gelen toplam yük (kar yükü / rüzgar yükü /x ve y eksenlerindeki deprem yükü / panelin kendi ağırlığı vb)

gibi faktörler baz alınarak hazırlanmış Statik Projeye uygun bir tasarım yapılmaktadır.

Solar Otopark Sistemleri; araçların rahatlıkla park edebileceği genişlik ve yükseklikte tasarlanmaktadır.