masa tiplerini tercih etmektedir.

Öncelikle arazinin fiziki ölçüleri göz önünde bulundurularak, Portföyümüzde bulunan Masa tiplerinden sahaya en uygun olanı belirlenmektedir. Sahaya en uygun masa tipinin seçilmesinden sonra, sahanın optimum kullanılabilmesi için masalarda kaç sıra panel kullanılması gerektiği belirlenmektedir.

Sahada maksimum ışınım elde edilebilmesi için Panel yerleşim açısı belirlenmektedir.

Sahanın eğim durumuna göre, masalarda kullanılacak olan Bağlantı Elemanları tasarlanmaktadır.

Masalar arası gölgelenmenin oluşmaması adına, masa sıraları arasında olması gereken optimum mesafe belirlenmektedir. Arazi boyutunun en verimli şekilde kullanılabilmesi için, aynı sıra içinde yer alan masalar arasında olması gereken asgari mesafe belirlenmektedir.

Kolon / Kiriş ve Gergi elemanlarında kullanılacak çelik tipi (kalitesi) ve et kalınlığı -azami dayanım ve optimum maliyeti yakalayacak şekilde- belirlenmektedir.

Benzer şekilde Mertek için kullanılacak Alüminyum Profil kesiti de tasarlanmaktadır.

SCS, gerektiğinde farklı panel, açı ve lokasyon kombinasyonlarına göre özel tasarım da yapabilmektedir.